FacebookTwitter

Oktober 2015

En dan is het 22.00 uur (6 okt)

Je denkt dan met de pootjes in de lucht even op rust te komen, mooi niet dus, een klein ukkepukkie gevonden, John is alweer onderweg en het gastgezin is al in de weer met flesjes warm te maken, gelukkig is hij/zij gevonden voor de nacht aanbrak, helemaal nat, de vinder is hem al aan het droogmaken, dit had hij in zijn eentje in deze kou niet overleefd. nog even op de tandjes bijten en dan de lekkere warme kruik tegen je aan, het flesje leegdrinken en dan even lekker gaan slapen, je bent veilig nu.

vondeling 6okt

Met trots stellen we aan u voor

Patrick Gerets en Marcel van de Donk, onze nieuwe ambassadeurs.
Beide heren dragen onze dieren en ons werk een warm hart toe en willen ons graag steunen om onze doelstellingen te bereiken.
Patrick is een artiest die in Limburg al de nodige bekendheid geniet, sinds kort is hij zich aan het oriënteren op heel Nederland. Samen met zijn partner Marcel, die hem onvoorwaarlijk steunt zijn ze veel onderweg om Patrick te promoten, Hij heeft met verschillende Nederlandse artiesten waaronder Marianne Weber duetten gezongen. Ook zingt hij vaak in hun eigen cafe "C'est L'amour" in Roermond. Een tijdje geleden kwamen beide heren weer eens op de koffie en toen heb ik ze gevraagd of ze ambassadeurs wilden worden van onze Stichting, Daar hoefden ze eigenlijk niet lang over na te denken, het werd meteen een volmondig "ja"
Voor ons is dit weer een blijk van waardering voor hetgeen we doen en waar we voor staan.
Wij heten Patrick en Marcel dan ook van harte welkom als ambassadeurs van Stichting Katimo.

PatrickGerets

Update Russel (2 okt)

Het is even stil geweest rond onze Russel, maar lieve mensen, achter de schermen zijn we steeds aan de gang geweest om kleine Russel in Nederland te krijgen. En........ dat gaat, als alles goed gaat, helemaal lukken.
Kleine bijkomstigheid is trouwens dat Russel bij nadere inspectie geen katertje maar een poesje blijkt te zijn. Haar naam blijft toch Russel, onze strijdster.
Simone moest gisteren weg uit Panyabungan en Russeltje is onderweg gegaan naar Medan, een reis van 16 uur in de auto. Daar zijn lieve mensen bereid om haar te verzorgen tot ze oud genoeg is voor de rabiës enting, dat zal zijn als ze 12 weken is. Daarna gaat ze per vliegtuig naar Bob en Rina in Jakarta, deze 2 goudstukken van mensen gaan voor hem zorgen tot hij 7 maanden is en naar Nederland kan. Dit alles hebben we kunnen waarmaken dankzij jullie hulp en contacten in dat verre land. Gisteren was voor Simone, en als ik eerlijk ben, voor mij ook, een emotionele dag, het kleine ding waar we zoveel zorg om hebben gehad moest nu op eigen beentjes verder bij vreemde mensen, het was even slikken, maar we hebben er ale vertrouwen in dat het goed komt en natuurlijk blijven in contact met de verzorgers van Russel. Natuurlijk moet er nog veel geregeld worden ivm entingen enz maar daar heb ik dankzij onze braziliaantjes wel ervaring mee. Simone is als een klein kind zo blij dat ze Russel hier in Nederland weer in de armen kan sluiten, dat zal een prachtmoment worden.
De reis, de voeding en de entingen zullen wel een paar euri gaan kosten dus wie een heel klein ieniminie beetje kan missen, graag, Simone, Russel en ook ik zal jullie dankbaar zijn, Kom, zullen we zo vlak voor dierendag een dier in een ver land over een paar maanden (maart) een dag van haar leven geven ? Wie mee wil doen kan Russel bij de donatie zetten dan weten we voor wie het bedoelt is.Het rekeningnummer van Stichting Katimo is: NL69RABO0143653776 Dank jullie wel!

russel4

CheckStat